• Αγωγές-Ασφαλιστικά μέτρα (περι νομής, διεκδικητικές, αναγνώρισης κλπ)

·         Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προστατεύσετε το δικαίωμα κυριότητας σας σε ακίνητο που νέμεται ή κατέχει τρίτος μπορείτε να ασκήσετε διεκδικητική αγωγή προκειμένου να σας αποδοθεί το ακίνητο σας και να αποβληθεί ο τρίτος.

·         Σε περίπτωση που τρίτος διαταράσσει την κυριότητα σας επί του ακινήτου σας τοποθετώντας για παράδειγμα εντός αυτού αυθαίρετα κατασκευές, μπορείτε να ασκήσετε αρνητική αγωγή προκειμένου να υποχρεωθεί να αφαιρέσει τυχόν αυθαίρετες κατασκευές και να μην το επαναλάβει στο μέλλον.

·         Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να αναγνωριστεί δικαστικά η κυριότητα σας σε ακίνητο, μπορείτε να ασκήσετε αναγνωριστική αγωγή.

·         Σε περίπτωση που υπάρχει επείγουσα περίπτωση προστασίας του δικαιώματος κυριότητας σας επί ακινήτου λόγω προσβολής της από τρίτο, μπορούν να ασκηθούν ασφαλιστικά μέτρα νομής, για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.

 Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Αγωγές-Ασφαλιστικά μέτρα (περι νομής, διεκδικητικές, αναγνώρισης κλπ)


Διαθέσιμες Επιλογές