• Έλεγχος τίτλων ( με έκθεση ελέγχου ) - Απαραίτητα για αγορά ακινήτου

·        Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά ακινήτου ή να ενημερωθείτε για την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη σας, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε έλεγχο τίτλων στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και εν συνεχεία να συντάξουμε σχετική έκθεση ελέγχου.

Δεν υπάρχουν έξοδα στην συγκεκριμένη υπηρεσία αλλά μόνο η αμοιβή του γραφείου μας.

 Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Έλεγχος τίτλων ( με έκθεση ελέγχου ) - Απαραίτητα για αγορά ακινήτου