• Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων (Για αγορά ακινήτου)

·        Σε περίπτωση που επιθυμείτε να γνωρίζετε την ύπαρξη μεταγραφής ή οποιουδήποτε βάρους ή διεκδίκησης σχετικά με κάποιο ακίνητο μπορούμε να αιτηθούμε την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

Στα έξοδα περιλαμβάνονται:

6,5€ κόστος

3€ μεγαρόσημα ή αίτηση

2€ πιστοποιητικό

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων (Για αγορά ακινήτου)


Διαθέσιμες Επιλογές