• Πιστοποιητικό ΤΑΠ (Απαραίτητο για πώληση ακινήτων)

·        Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου σας, θα χρειαστείτε την έκδοση Πιστοποιητικού ΤΑΠ από το αρμόδιο Δήμο όπου υπάγεται το ακίνητο σας. Αναλαμβάνουμε την κατάθεση της σχετικής αίτησης και την έκδοση του Πιστοποιητικού.

Για το κόστος εξόδων παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το γραφείο μας για να ενημερωθείτε καθώς είναι μεταβαλλόμενο ανάλογα με το εμβαδόν του ακινήτου, την τιμή ζώνης, τον συντελεστή παλαιότητας και τον συντελεστή ΤΑΠ.

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά. 

 

Πιστοποιητικό ΤΑΠ (Απαραίτητο για πώληση ακινήτων)


Διαθέσιμες Επιλογές