• Διενέργεια νομικού ελέγχου ενόψει εξαγορών

·        Σε περίπτωση εξαγοράς εταιρείας, αναλαμβάνουμε την διενέργεια ελέγχου της προς εξαγορά εταιρείας (due diligence),  προκειμένου να μειωθεί για εσάς το γνωστό αλλά και το κρυφό ρίσκο αναφορικά με τη σκοπούμενη συναλλαγή. Στο εγγράφως καταρτιζόμενο έγγραφο νομικού ελέγχου συλλέγονται οι πληροφορίες οι σχετικές με την επιχείρηση, καθώς και οι ευκαιρίες και τα ρίσκα της σκοπούμενης εξαγοράς.

 Η αμοιβή εξαρτάται από το ύψος των ιδίων κεφαλαίων και του συνολικού ενεργητικού της υπό εξαγορά εταιρείας και της εξαγοραζόμενης. Παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας. 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Διενέργεια νομικού ελέγχου ενόψει εξαγορών