• Διεθνής Αίτηση  για κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας (PCT για 148 χώρες)

·        Προκειμένου να προστατεύσετε την εφεύρεση σας σε 148 χώρες, αναλαμβάνουμε την έρευνα που απαιτείται, την προετοιμασία και κατάθεση μιας «ενιαίας» διεθνούς αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αντί για την υποβολή πολλών, ξεχωριστών εθνικών ή περιφερειακών αιτήσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε την απλούστερη, ευκολότερη και οικονομικότερη κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας σας σε διεθνές επίπεδο. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Διεθνής Αίτηση για κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας (PCT για 148 χώρες)


Διαθέσιμες Επιλογές