• Εγκατάσταση Ελληνικης εταιρείας στην αλλοδαπή

·        Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εγκατάσταση της Ελληνικής εταιρείας σας στην αλλοδαπή με την σύσταση υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρείας αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την διαδικασία σε συνεργασία με δίκτυο συνεργατών που διαθέτουμε στην αλλοδαπή. 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Εγκατάσταση Ελληνικης εταιρείας στην αλλοδαπή


Διαθέσιμες Επιλογές