• Έκδοση γενικού πιστοποιητικού μεταβολών

·        Σε περίπτωση που απαιτείται για οποιονδήποτε λόγο η προσκόμιση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, γενικού πιστοποιητικού μεταβολών της εταιρείας σας, αναλαμβάνουμε την έκδοση του από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

 Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

 

Έκδοση γενικού πιστοποιητικού μεταβολών


Διαθέσιμες Επιλογές