• Έκδοση πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης, μη λύσης, μη θέσης υπό εκκαθάριση εταιρείας

·        Σε περίπτωση που απαιτείται για οποιονδήποτε λόγο η προσκόμιση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης, μη λύσης, μη θέσης υπό εκκαθάριση εταιρείας, αναλαμβάνουμε την έκδοση τους από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Έκδοση πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης, μη λύσης, μη θέσης υπό εκκαθάριση εταιρείας


Διαθέσιμες Επιλογές