• Ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

·        Προκειμένου να προστατεύσετε την εφεύρεση σας στην Ελληνική επικράτεια, αναλαμβάνουμε την κατάθεση της σχετικής αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να εξασφαλίσετε την κατοχύρωση της εφεύρεσης σας για 20 έτη.  

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας


Διαθέσιμες Επιλογές