• Κατοχύρωση εμπορικού Εθνικού σήματος

·        Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κατοχυρώσετε το εμπορικό σήμα της επιχείρησης σας στην Ελλάδα, αναλαμβάνουμε τον νομικό προέλεγχο, την σύνταξη και κατάθεση της σχετικής δήλωσης στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σημάτων) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και την σύνταξη και κατάθεση παρατηρήσεων σε περίπτωση που εγερθούν αντιρρήσεις από την Υπηρεσία Σημάτων. 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

 

Κατοχύρωση εμπορικού Εθνικού σήματος


Διαθέσιμες Επιλογές