• Κατοχύρωση εμπορικού Κοινοτικού σήματος

·        Προκειμένου να κατοχυρώσετε το εμπορικό σας σήμα αυτομάτως και ταυτόχρονα σε 27 χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνουμε τον νομικό προέλεγχο, την σύνταξη και κατάθεση της αίτησης κατοχύρωσης κοινοτικού σήματος ενώπιον του Κοινοτικού Γραφείου, καθώς και την σύνταξη και κατάθεση παρατηρήσεων σε περίπτωση που ασκηθεί ανακοπή από τρίτο. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

 

Κατοχύρωση εμπορικού Κοινοτικού σήματος


Διαθέσιμες Επιλογές