• Νομιμοποίηση ΔΣ εταιρείας ενώπιον Τράπεζας (όλα τα έγγραφα)

·        Προκειμένου να νομιμοποιηθεί η εταιρεία σας ενώπιον του Τραπεζικού Ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεστε, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου των εταιρικών εγγράφων και την προσκόμιση τους στην Νομική Υπηρεσία.

 Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Νομιμοποίηση ΔΣ εταιρείας ενώπιον Τράπεζας (όλα τα έγγραφα)


Διαθέσιμες Επιλογές