• Πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία

·        Σε περίπτωση που επιθυμείτε την διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης σας με την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών σας, αναλαμβάνουμε την διαπραγμάτευση και σύνταξη της σχετικής συμφωνίας.

 

Στην περίπτωση όμως που έχει επέλθει μόνιμη και πλήρης αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών σας υποχρεώσεων ως εταιρεία και υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση πτώχευσης, αναλαμβάνουμε ως σύνδικος όλες τις εργασίες της πτώχευσης και την εκπροσώπηση σας σε κάθε συναφή με την πτώχευση δίκη. Παράλληλα αναλαμβάνουμε και τον χειρισμό της ποινικής διαδικασίας που κινείται σε περίπτωση πτώχευσης ή χρεοκοπίας. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία


Διαθέσιμες Επιλογές