• Σύνταξη - νομική εποπτεία αποφάσεων  αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

·        Σε περίπτωση που επιθυμείτε, για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σας σκοπών, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σας, αναλαμβάνουμε την νομική σας υποστήριξη καθ’ όλη την διαδικασία, καθώς και την σύνταξη της σχετικής απόφασης. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Σύνταξη - νομική εποπτεία αποφάσεων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου