• Σύνταξη / Τροποποίηση καταστατικών

·        Προκειμένου να συσταθεί η εταιρική μορφή που έχετε επιλέξει, αναλαμβάνουμε την σύνταξη του καταστατικού και την κατάθεση του στο αρμόδιο Επιμελητήριο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε το καταστατικό σας συντάσσουμε την τροποποίηση και την καταθέτουμε επίσης στο αρμόδιο Επιμελητήριο. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Σύνταξη / Τροποποίηση καταστατικών