• Σύσταση off shore εταιρειών - εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων

·        Σε περίπτωση που για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών επιθυμείτε την σύσταση υπεράκτιας (off shore) εταιρείας, αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με το δίκτυο εξειδικευμένων συναδέλφων που διαθέτουμε στην αλλοδαπή, την σύνταξη του καταστατικού και την κατάθεση του στην αρμόδια αρχή. Επιπλέον αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, καθώς και την ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων, παρέχοντας ολοκληρωμένες νομικές συμβουλές σχετικά με το νομικό και φορολογικό καθεστώς της χώρας μας. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

 

Σύσταση off shore εταιρειών - εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων