• Αγωγή καταβολής αποζημίωσης για εργατικό ατύχημα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση για εργατικό ατύχημα, που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής αναλαμβάνουμε την σύνταξη και την κατάθεση αγωγής καθώς και την παράσταση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Αγωγή καταβολής αποζημίωσης για εργατικό ατύχημα