• Αγωγή καταβολής δεδουλευμένων - Ασφαλιστικά μέτρα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διεκδικήσετε δεδουλευμένους μισθούς που σας οφείλει ο εργοδότης σας, αναλαμβάνουμε την σύνταξη και κατάθεση αγωγής για καταβολή των δεδουλευμένων καθώς και παράσταση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου. Σε περίπτωση δε που πιθανολογείται επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση αναλαμβάνουμε την σύνταξη και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής επιδίκασης απαίτησης, καθώς και την παράσταση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, με σκοπό να επιτύχουμε ταχεία ικανοποίηση του εργαζόμενου, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής του, έχοντας μάλιστα την δυνατότητα να προστατευθεί, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, και από την εκ μέρους του εργοδότη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του

Αγωγή καταβολής δεδουλευμένων - Ασφαλιστικά μέτρα