• Παράσταση ενώπιον της υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επίλυση της εργατικής σας διαφοράς ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας, αναλαμβάνουμε την παράσταση στη συζήτηση της εργατικής διαφοράς προκειμένου να επιτευχθεί ταχεία και άμεση επίλυση της διαφοράς σας εξωδικαστικά.

Παράσταση ενώπιον της υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας