• Σύνταξη σύμβασης εργασίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνάψετε σύμβαση εργασίας είτε ως εργοδότης είτε ως εργαζόμενος αναλαμβάνουμε την επεξεργασία, τις διαπραγματεύσεις και την σύνταξη σύμβασης εργασίας

Σύνταξη σύμβασης εργασίας