• Άδεια διαμονής λόγω αγοράς ακινήτου

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποκτήσετε πενταετή άδεια διαμονής στη χώρα με την αγορά ενός ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ, αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με αξιόπιστο, συνεργαζόμενο γραφείο την ανεύρεση της ακίνητης περιουσίας της αρεσκείας σας, την σύνταξη του συμβολαίου, την μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο και την προετοιμασία του συνόλου του φακέλου για την έκδοση της άδειας διαμονής, τόσο για εσάς, όσο και για τα συγγενικά σας πρόσωπα, λειτουργώντας ως υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop).  

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Άδεια διαμονής λόγω αγοράς ακινήτου


Διαθέσιμες Επιλογές