• Πολιτογράφηση

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποκτήσετε την ελληνική ιθαγένεια και εφ’ όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την κατάθεση της σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Πολιτογράφηση


Διαθέσιμες Επιλογές