• Αγωγές περί κλήρου

·        Σε περίπτωση που κάποιος κληρονόμος κατακρατεί περιουσιακά στοιχεία μίας κληρονομίας και εσείς επιθυμείτε να αναγνωριστεί το κληρονομικό σας δικαίωμα, αναλαμβάνουμε την σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση της αγωγής περί κλήρου προκειμένου να επιτύχετε ταχύτατη και σαφώς αποτελεσματικότατη προστασία σας ως κληρονόμος. 

Για να μάθετε ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την υπόθεσή σας, συμβουλευτείτε τα παρακάτω:

Στα Μονομελή Πρωτοδικεία εισάγονται αγωγές με αντικείμενο από 20.000 ευρώ έως 120.000 ευρώ

Στα Πολυμελή Πρωτοδικεία εισάγονται αγωγές με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ

 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Αγωγές περί κλήρου


Διαθέσιμες Επιλογές