• Αποδοχη κληρονομίας (προετοιμασία φακέλου για συμβ. Πράξη)

·        Σε περίπτωση που ως κληρονόμος επιθυμείτε να αποδεχτείτε την κληρονομιά του αποβιώσαντος, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου και την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να συνταχθεί η ανάλογη συμβολαιογραφική πράξη. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Αποδοχη κληρονομίας (προετοιμασία φακέλου για συμβ. Πράξη)