• Αποποίηση κληρονομιάς

·        Σε περίπτωση που ως κληρονόμος επιθυμείτε να αποποιηθείτε την περιουσία του αποβιώσαντος λόγω ύπαρξης χρεών, αναλαμβάνουμε την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στη Γραμματεία του κατά τόπον αρμοδίου Πρωτοδικείου (στην περιφέρεια του οποίου είχε την τελευταία εν ζωή κατοικία ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος). 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

 

 

Αποποίηση κληρονομιάς