• Δημοσίευση και κήρυξη διαθήκης ως κυρίας

·        Σε περίπτωση που έχετε αποκτήσει κληρονομικό δικαίωμα εκ διαθήκης, αναλαμβάνουμε την δημοσίευση της ενώπιον του Ειρηνοδικείου και την κήρυξη της ως κυρίας, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος η διαθήκη, να βεβαιωθεί δηλαδή ότι είναι γνήσια, ισχυρή και μοναδική (απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της). 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Δημοσίευση και κήρυξη διαθήκης ως κυρίας


Διαθέσιμες Επιλογές