• Αγωγή απόδοσης μισθίου

·        Σε περίπτωση που μισθώνετε ακίνητο και ο μισθωτής δεν σας καταβάλει το μηνιαίο συμφωνηθέν μίσθωμα ή παραβιάζει οποιονδήποτε άλλο όρο της μισθωτικής σύμβασης, αναλαμβάνουμε την σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση αγωγής με αίτημα να σας αποδοθεί η χρήση του ακινήτου σας και να υποχρεωθεί ο μισθωτής να σας καταβάλει τα μέχρι τη δεδομένη στιγμή οφειλόμενα μισθώματα. Δείτε τα έξοδα  δεξιά, στα μενού παραγγελίας. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Αγωγή απόδοσης μισθίου


Διαθέσιμες Επιλογές