• Διαταγή πληρωμής για μισθώματα

·        Σε περίπτωση που μισθώνετε ακίνητο και ο μισθωτής δεν σας καταβάλει το μηνιαίο συμφωνηθέν μίσθωμα, αναλαμβάνουμε την σύνταξη, κατάθεση και έκδοση διαταγής πληρωμής για μισθώματα με αίτημα να υποχρεωθεί ο μισθωτής άμεσα να σας καταβάλει τα μέχρι τη δεδομένη στιγμή οφειλόμενα μισθώματα. Δείτε τα έξοδα δεξιά, στα μενού παραγγελίας. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

 

Διαταγή πληρωμής για μισθώματα


Διαθέσιμες Επιλογές