• Σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων

·        Σε περίπτωση που ήσαστε ιδιοκτήτης ακινήτου και επιθυμείτε να το εκμισθώσετε σε τρίτο ή σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να μισθώσετε έναν χώρο για επαγγελματική δραστηριότητα, αναλαμβάνουμε την διαπραγμάτευση και την  σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου καθώς και την ανάρτησή του στον προβλεπόμενο ιστότοπο..

Δεν υπάρχουν έξοδα στην συγκεκριμένη υπηρεσία αλλά μόνο η αμοιβή του γραφείου μας. Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων