• Αίτηση για θέση σε δικαστική συμπαράσταση συγγενικού προσώπου

·        Σε περίπτωση που χρειάζεται να αναλάβετε την διαχείριση των υποθέσεων ενήλικου προσώπου που εξαιτίας κάποιας πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής νόσου αδυνατεί να φροντίσει τις υποθέσεις του, αναλαμβάνουμε την κατάθεση αίτησης για θέση σε δικαστική συμπαράσταση του προσώπου αυτού. 

Επειδή σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

 

Αίτηση για θέση σε δικαστική συμπαράσταση συγγενικού προσώπου


Διαθέσιμες Επιλογές