• Διαμεσολάβηση σε χρηματικές διαφορές κατά τη διάρκεια του γάμου

·        Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε διάσταση και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης διαζυγίου, μεσολαβούμε εξωδικαστικά για την επίλυση των χρηματικών διαφορών που έχουν ανακύψει κατά τη διάρκεια του γάμου.

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Διαμεσολάβηση σε χρηματικές διαφορές κατά τη διάρκεια του γάμου