• Επίλυση περιουσιακών ζητημάτων μετα τη λύση του γάμου δια δικαστικής οδού

·        Σε περίπτωση που μετά τη λύση του γάμου έχουν ανακύψει διαφορές περιουσιακής φύσεως και συγκεκριμένα εάν υπάρχει αξίωση ενός εκ των δυο συζύγων για συμμετοχή στα αποκτήματα, αναλαμβάνουμε την σύνταξη κατάθεση και εκδίκαση σχετικής αγωγής. 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Επίλυση περιουσιακών ζητημάτων μετα τη λύση του γάμου δια δικαστικής οδού


Διαθέσιμες Επιλογές