• Επίλυση περιουσιακών ζητημάτων μετα τη λύση του γάμου Εξωδικαστικά

·        Σε περίπτωση που μετά τη λύση του γάμου έχουν ανακύψει περιουσιακές διαφορές μεταξύ των συζύγων και επιθυμείτε την επίλυση τους εξωδικαστικά αναλαμβάνουμε την διαδικασία των διαπραγματεύσεων και την σύνταξη του σχετικού συμφωνητικού προκειμένου να σας παρέχουμε άμεσο και με χαμηλό κόστος διακανονισμό. 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Επίλυση περιουσιακών ζητημάτων μετα τη λύση του γάμου Εξωδικαστικά