• Παροχή νομικών συνεδριών προς ενημέρωση δικαιωμάτων υποχρεώσεων κατά την περίοδο της διάστασης έως την έκδοση διαζυγίου

·        Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε διάσταση και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης διαζυγίου, σας παρέχουμε νομικές συμβουλές προς ενημέρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σας για θέματα επιμέλειας και διατροφής των τέκνων καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα σας ενδιαφέρει.

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Παροχή νομικών συνεδριών προς ενημέρωση δικαιωμάτων υποχρεώσεων κατά την περίοδο της διάστασης έως την έκδοση διαζυγίου