• Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης

·        Σε περίπτωση που θέλετε να συνάψετε σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης με τον/την σύντροφο σας για να ρυθμίσετε και να διασφαλίσετε τα θέματα της συμβίωσης σας, αναλαμβάνουμε την σύνταξη του, την παράσταση ενώπιον του συμβολαιογράφου καθώς και την κατάθεση του στο αρμόδιο ληξιαρχείο. 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης


Διαθέσιμες Επιλογές