• Αγωγές διεκδίκησης οφειλών

·        Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εισπράξετε τυχόν χρηματική απαίτηση σας από οφειλέτη, αναλαμβάνουμε την σύνταξη, κατάθεση και επίδοση αγωγής για την διεκδίκηση των οφειλών σας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.  

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Αγωγές διεκδίκησης οφειλών


Διαθέσιμες Επιλογές