• Χορήγηση εισαγγελικής παραγγελίας

      Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει έγγραφο αίτημα σε Δημόσια Αρχή, για χορήγηση εγγράφων με αναφορά του επικαλούμενου εννόμου ή ευλόγου συμφέροντος και σας έχει απορριφθεί, αναλαμβάνουμε την σύνταξη και την κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για χορήγηση εισαγγελικής παραγγελίας προς την Δημόσια Αρχή να σας χορηγήσει το σχετικό έγγραφο.   

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Χορήγηση εισαγγελικής παραγγελίας