• Αγωγή αποζημίωσης από Εισπρακτική Εταιρεία

·        Σε περίπτωση που σας παρενοχλούν τηλεφωνικά εισπρακτικές εταιρείες, παραβιάζοντας τα προσωπικά σας δεδομένα και προσβάλλοντας την προσωπικότητα σας, αναλαμβάνουμε την σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση αγωγής για την αποζημίωση σας. 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Αγωγή αποζημίωσης από Εισπρακτική Εταιρεία