• Μελέτη συμβάσεων δανειοδότησης για τυχόν συνδρομή Γενικών Καταχρηστικών όρων

·      Προκειμένου να προστατευτείτε κατά τη σύναψη σύμβασης δανειοδότησης και να αποφύγετε την ανάληψη υπέρμετρων υποχρεώσεων, λόγω ελλιπούς γνώσης και επισφαλούς πληροφόρησης, αναλαμβάνουμε την μελέτη της δανειακής σας σύμβασης πριν να την υπογράψετε για τυχόν ύπαρξη Γενικών Καταχρηστικών Όρων. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Μελέτη συμβάσεων δανειοδότησης για τυχόν συνδρομή Γενικών Καταχρηστικών όρων