• Σύνταξη/Κατάθεση/συζήτηση αιτήσεως υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη

 ·        Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε αδυναμία πληρωμής των οικονομικών σας υποχρεώσεων, δεν έχετε την εμπορική ιδιότητα και επιθυμείτε να προστατεύσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία, αναλαμβάνουμε την σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση αίτησης για την υπαγωγή σας στο νόμο περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προκειμένου δε να προστατεύσετε άμεσα την περιουσία σας, αναλαμβάνουμε και την κατάθεση αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας, μέχρι την οριστική εκδίκαση της αγωγής σας.

 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Σύνταξη/Κατάθεση/συζήτηση αιτήσεως υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη


Διαθέσιμες Επιλογές