Ερωτήσεις - Απαντήσεις για συντάξεις χηρείας - αναπηρικές συντάξεις

Από τον Δρα Γεώργιο Κουτσούκο, Δικηγόρο, CoZac Law Offices www.cozac.gr

-Ποιους αφορούν οι αλλαγές στις συντάξεις χηρείας;

Eφόσον ο θάνατος του ασφαλισμένου επήλθε από 13.05.2016 και μετά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4387/2016, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης.

-Τι όριο ηλικίας πρέπει να έχει ο επιζών σύζυγος;

Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου και συγκεκριμένα το 55ο έτος.

 -Τι ποσοστό της σύνταξης δικαιούται;

Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει πλέον ποσοστό 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης του θανόντος αντί του παλαιότερου 70%.

 

 

-Τι ισχύει εάν ο επιζών σύζυγος δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος;

Εάν ο θάνατος επέλθει προτού συμπληρωθεί το ως άνω όριο ηλικίας, η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο για μία τριετία. Εάν κατά τη διάρκεια της τριετίας δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος, διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης.

 

 -Tα τέκνα δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου;

 

Kατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, θα πρέπει να είναι άγαμα και να μην έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο έτος, εφόσον σπουδάζουν. Επίσης, δικαιούνται τα άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.

 

-Τι πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου;

 

Θα πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα του υπολογισθέντος ποσού σύνταξης, διότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα ως προς τη βάση υπολογισμού του ποσοστού (50%).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

-Τι ποσά αναπηρικών συντάξεων προκύπτουν μετά το Νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016);

Οι νέες αναπηρικές βγαίνουν με μικρότερα ποσά από το παρελθόν.

-Πόσα έτη ασφάλισης απαιτούνται για να λάβει κάποιος σύνταξη αναπηρίας;

Καθιερώνεται γενικώς η 15ετία, ως ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος πραγματικής ασφάλισης.

-Υπάρχει περίπτωση να λάβει κάποιος σύνταξη αναπηρίας με χρόνο μικρότερο της 15ετίας;

Η αναπηρική σύνταξη χορηγείται και με 5ετία εργασίας, εφόσον υπάρχουν 2 έτη ασφάλισης μέσα στην τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης.

-Υπάρχει διάκριση μεταξύ «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων;

Οι προϋποθέσεις για αναπηρική σύνταξη είναι πλέον ενιαίες για όλους τους ασφαλισμένους, είτε έχουν ένσημα μέχρι το 1992 είτε μετά το 1993.

-Τι ποσοστό αναπηρίας απαιτείται για τη λήψη σύνταξης αναπηρίας;

Θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει γνωμάτευση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 50%, 67% ή 80% και άνω.

-Πώς διαμορφώνεται η εθνική σύνταξη σε περιπτώσεις αναπηρίας;

Ναι, αναλόγως του ποσοστού αναπηρίας, θα λαμβάνουν το 50% ή 75% ή το 100% της εθνικής σύνταξης.

-Η ανταποδοτική σύνταξη εξαρτάται από το ποσοστό αναπηρίας;

Ναι, αναλόγως του ποσοστού αναπηρίας, θα λαμβάνουν το 50% ή 75% ή το 100% της σύνταξης.

-Σε τι ύψος ανέρχεται η προσωρινή σύνταξη σε περιπτώσεις αναπηρίας;

H προσωρινή ανέρχεται στο 50% της κανονικής με αναπηρία από 50% έως και 69,99%, στο 75% της κανονικής με αναπηρία από 67% έως 79,99% και στο 80% της κανονικής με αναπηρία από 80% και άνω.

-Μπορεί ο συνταξιούχος αναπηρίας να απασχοληθεί χωρίς επίπτωση στη σύνταξη;

Δεν απαγορεύεται η ανάληψη εργασίας ή αυτοαπασχόλησης από τους συνταξιούχους αναπηρίας, αλλά υπόκεινται σε έλεγχο από το φορέα συνταξιοδότησής τους.

-Tι ισχύει σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος;

Στις περιπτώσεις αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται των 768,00 ευρώ.

  • Προβολές: 1406