Υπευθυνότητα, εμπειρία, εχεμύθεια

Ταχύτητα, ανταγωνιστικές αμοιβές-χρεωσεις

Χωρίς μετακινήσεις, χωρίς ταλαιπωρία

Χρήση υψηλής τεχνολογίας

Πληρωμή μετά την περαίωση

Τρόπος Λειτουργίας

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να επιλέξετε από τις διάφορες κατηγορίες, την υπηρεσία την οποία επιθυμείτε.

Επιλέγοντας την υπηρεσία, θα βρείτε μία περιγραφή των επιμέρους απαιτούμενων εργασιών, το κόστος (εφόσον επιβάλλεται από το νόμο, όπως παράβολα, γραμμάτια, ένσημα κλπ)   καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας.

Επειδή σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων,  για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την υπηρεσία που χρειάζεστε, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μας απευθείας μέσω της «ανοικτής γραμμής», στην άκρη της οποίας θα είναι πάντοτε διαθέσιμος κάποιος από εμάς για να σας παράσχει δωρεάν οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση και πληροφορία.

Αφού επιλέξετε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει, θα σας ζητήσουμε να μας στείλετε ηλεκτρονικά ή, εφόσον προτιμάτε,  ταχυδρομικά τα τυχόν έγγραφα και στοιχεία που θα χρειαστούν (π.χ ταυτότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τίτλο ιδιοκτησίας). Θα ενημερώνεστε για την πορεία της υποθέσεώς σας με email και μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, θα σας αποστέλλονται με courier τα σχετικά έγγραφα και παραστατικά. Φυσικά, θα είμαστε στη διάθεσή σας στα γραφεία μας για άμεση διαπροσωπική επικοινωνία και για οποιαδήποτε εμπιστευτική σας υπόθεση, κατόπιν ραντεβού και σύμφωνα με το κοστολόγιό μας το οποίο είναι διαθέσιμο ιδιωτικά, κατά τα ανωτέρω, κατόπιν απλού αιτήματός σας.

Τρόποι Χρέωσης και Πληρωμής

Προκειμένου να ζητήσετε την παροχή των νομικών μας υπηρεσιών, θα πρέπει να εγγραφείτε ως μέλος. Η εγγραφή είναι δωρεάν. 

Η χρέωση περιλαμβάνει δύο κονδύλια: Το πρώτο αφορά στα  δημόσια έξοδα, όπου αυτό απαιτείται, όπως παράβολα, γραμμάτια, ένσημα. Το δεύτερο είναι η αμοιβή του γραφείου.

Τα δημόσια έξοδα θα τα βρείτε ξεχωριστά στις επιλογές που βρίσκονται δεξιά.

Τα δημόσια έξοδα προκαταβάλλονται. Επιλέγετε αυτά που σας αφορούν και πατάτε «παραγγελία». Την αμοιβή του γραφείου μπορείτε προαιρετικά να την προκαταβάλλετε, διαφορετικά έχετε την δυνατότητα να την πληρώσετε με το πέρας της διεκπεραίωσης της υποθέσεώς σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό επιβάλλεται: Στις αγωγές που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, η αμοιβή του γραφείου ανέρχεται σε ποσοστό  επί του τελικώς επιτευχθέντος αποτελέσματος και συνεπώς θα καθορίζεται με την έκδοση της απόφασης και θα εισπράττεται όταν εκτελεστεί η απόφαση.

Η πληρωμή οποιουδήποτε από τα παραπάνω, μπορεί να γίνει είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε με αντικαταβολή, όπου αυτό είναι εφικτό, δηλαδή όπου η υπηρεσία συνίσταται σε αποστολή εγγράφων (δωρεάν με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courrier)).  Εξυπακούεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής και με επίσκεψη στα γραφεία μας.

Όταν ολοκληρώσετε την παραγγελία της υπηρεσίας που επιθυμείτε, μεταβαίνετε στην «ολοκλήρωση παραγγελίας» και επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής που επιθυμείτε.

 

Πληρώνετε αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία

Η αμοιβή μας πληρώνεται αφού πρώτα ολκληρωθεί η διακασία.

Σε κάθε περίπτωση, το τυχόν κόστος του Δημοσίου που αναλογεί στην προσφερόμενη υπηρεσία (παράβολα, ένσημα κλπ) θα προκαταβάλλεται με την παραγγελία της υπηρεσίας.

Ασφάλεια Συναλλαγών

 

 

Ολες οι χρεώσεις θα γίνονται είτε μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε, όποτε προβλέπεται από την περίσταση, με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των εγγράφων και παραστατικών.