Τρόποι Πληρωμής

Η χρέωση περιλαμβάνει δύο κονδύλια:

  • Το πρώτο αφορά στα  δημόσια έξοδα, όπου αυτό απαιτείται, όπως παράβολα, γραμμάτια, ένσημα.
  • Το δεύτερο είναι η αμοιβή του γραφείου.

Τα δημόσια έξοδα θα τα βρείτε ξεχωριστά στις επιλογές που βρίσκονται δεξιά.

Ωστόσο, επειδή σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Τα δημόσια έξοδα προκαταβάλλονται. Επιλέγετε αυτά που σας αφορούν και πατάτε «παραγγελία».
Την αμοιβή του γραφείου μπορείτε προαιρετικά να την προκαταβάλλετε, διαφορετικά έχετε την δυνατότητα να την πληρώσετε με το πέρας της διεκπεραίωσης της υποθέσεώς σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό επιβάλλεται: Στις αγωγές που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, η αμοιβή του γραφείου ανέρχεται σε ποσοστό  επί του τελικώς επιτευχθέντος αποτελέσματος και συνεπώς θα καθορίζεται με την έκδοση της απόφασης και θα εισπράττεται όταν εκτελεστεί η απόφαση.

Η πληρωμή οποιουδήποτε από τα παραπάνω, μπορεί να γίνει είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε με αντικαταβολή, όπου αυτό είναι εφικτό, δηλαδή όπου η υπηρεσία συνίσταται σε αποστολή εγγράφων (δωρεάν με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courrier)).  Εξυπακούεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής και με επίσκεψη στα γραφεία μας.

Όταν ολοκληρώσετε την παραγγελία της υπηρεσίας που επιθυμείτε, μεταβαίνετε στην «ολοκλήρωση παραγγελίας» και επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής που επιθυμείτε.