Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον κατώτατο μισθό

Του Δρα Γεωργίου Κουτσούκου, Εργατολόγου  www.cozac.gr

 -Ποιος έχει την ευθύνη καθορισμού του κατώτατου μισθού;

 Την ευθύνη καθορισμού του κατώτατου μισθού, με τη νέα διαδικασία, έχει ο εκάστοτε Yπουργός Εργασίας.

   -Πότε ακριβώς, ανά έτος, θα καθορίζεται το ύψος του κατώτατου μισθού;

 Το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε έτους θα κατατίθεται πρόταση νόμου με το ύψος του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει το επόμενο έτος.

  -Τι πρέπει να αναμένουμε για το 2018 ως προς τον καθορισμό του κατώτατου μισθού;

 Έως το τέλος του 2018, αναμένεται η ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει το σχετικό μέτρο για την αύξηση του κατώτατου μισθού, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019. 

 -Αναμένεται να υπάρξουν ηλικιακές διακρίσεις;

 Σύμφωνα με προφορικές δεσμεύσεις, δεν πρόκειται να υπάρξουν ηλικιακές διακρίσεις, σε αντίθεση με όσα ίσχυσαν στην εφαρμογή του κατώτατου μισθού το 2012.

  -Σε τι ύψος αναμένεται να κυμανθεί ο κατώτατος μισθός το 2019;

 Ο νέος κατώτατος μισθός υπολογίζεται να διαμορφωθεί στις αρχές του 2019 στα 606 έως 615 ευρώ από τα 586 ευρώ που είναι σήμερα. Ομοίως, αυξήσεις αναμένουμε και στο κατώτατο ημερομίσθιο των 26,18 ευρώ.

  -Σε ποια κατηγορία νέων αναμένεται να σημειωθεί η μεγαλύτερη αύξηση;

 Η αύξηση θα είναι υψηλότερη για τους νέους κάτω των 25 ετών, αφού αναμένεται να καταργηθεί ο λεγόμενος υπο-κατώτατος μισθός που ισχύει από το 2012 και φθάνει τα 511,00 ευρώ.

 -Θα υπάρξουν μέτρα στήριξης για τους εργοδότες;

 Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μέτρα στήριξης για τους εργοδότες που απασχολούν νέους κάτω των 25 ετών, οι οποίοι θα κληθούν να χορηγήσουν  υψηλότερες αυξήσεις σε όσους σήμερα αμείβονται με τον υπο-κατώτατο μισθό, ο οποίος καταργείται.

 -Τι αναμένεται να ισχύσει ως προς τις καταβλητέες εισφορές;

 Οι εργοδότες αυτής της κατηγορίας θα καταβάλουν συνολικές ασφαλιστικές εισφορές μειωμένες κατά 50% το 2019 και θα απαλλάσσονται πλήρως (μείωση 100%) της απόδοσης εισφορών για τους συγκεκριμένους μισθωτούς από το 2020.

  -Ποιες κατηγορίες αναμένεται να επηρεαστούν από την αύξηση του κατώτατου μισθού;

 Μισθωτοί (με κατώτατους μισθούς) και άνεργοι με επίδομα ανεργίας.

 -Προβλέπεται μεταβολή και ως προς το ύψος ορισμένων χορηγούμενων παροχών;

Ναι, μεταβολές αναμένουμε στην ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, στο ειδικό εποχικό επίδομα ανεργίας και στο ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης της ανεργίας.

  -Πώς επηρεάζει η αύξηση του κατώτατου μισθού τους ασφαλισμένους;

 Επηρεάζονται τα όρια των ανώτατων και κατώτατων εισφορών για τους ελευθέρους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, καθώς και το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών.

 

  • Προβολές: 164