• Δικαστικός συμβιβασμός - Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

·        Για να επιτύχουμε ταχύτερο διακανονισμό των εμπορικών διαφορών σας, αναλαμβάνουμε την επίλυση τους προσφεύγοντας σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. ΄Έτσι μπορείτε να επιλέξετε είτε τη διαδικασία της Διαιτησίας (εθνικής ή διεθνούς ανάλογα με την φύση της υπόθεσης) προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά σας άμεσα και αποτελεσματικά από εξειδικευμένους με την υπόθεση Διαιτητές (μηχανικούς, οικονομολόγους, ιατρούς κλπ.) της επιλογής σας, είτε τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης όπου η απόφαση λαμβάνεται από τα μέρη μέσα από διαλογική διαδικασία και όχι από μία ανώτερη αρχή, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες και πολυδάπανες δικαστικές διαδικασίες. 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Δικαστικός συμβιβασμός - Εξωδικαστική επίλυση διαφορών


Διαθέσιμες Επιλογές