• Νομική υποστήριξη στη διαμόρφωση επενδυτικών σχεδίων

·        Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια επένδυση εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, αναλαμβάνουμε την παροχή νομικών συμβουλών, την σύνταξη, των σχετικών συμφωνητικών καθώς και παράσταση κατά τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να υλοποιήσετε την επένδυση σας με ασφάλεια και σιγουριά. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Νομική υποστήριξη στη διαμόρφωση επενδυτικών σχεδίων