• Σύνταξη και επιμέλεια πρακτικών των οργάνων νομικών προσώπων (μετάφραση αυτών στην αγγλική-γαλλική)

·        Προκειμένου να σας παρέχουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη που απαιτείται στην καθημερινή εταιρική και εμπορική πρακτική αναλαμβάνουμε την σύνταξη σχεδίων πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών ή γενικών συνελεύσεων μετόχων/εταίρων και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου, καθώς και την μετάφραση αυτών στην αγγλική και στην γαλλική. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Σύνταξη και επιμέλεια πρακτικών των οργάνων νομικών προσώπων (μετάφραση αυτών στην αγγλική-γαλλική)


Διαθέσιμες Επιλογές