• Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε)

·        Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συστήσετε Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία επιχειρούμε αρχικά μέσα από συναντήσεις να εξευρεθεί η ιδανική εταιρική μορφή, καθώς και να σας εξηγήσουμε πλήρως το νομικό και φορολογικό πλαίσιο της κατάλληλης για τις ανάγκες σας εταιρείας, προκειμένου αυτή να έχει μια μακροχρόνια, σταθερή, και χωρίς προβλήματα, πορεία. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε την σύνταξη του καταστατικού, την προετοιμασία φακέλου με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και την κατάθεση στο αρμόδιο επιμελητήριο. Μετά την σύσταση της εταιρείας, σας δίνουμε απευθείας πρόσβαση στον ηλεκτρονικό σας φάκελο από όπου έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να λαμβάνετε άμεσα αντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρίας σας (καταστατικά, ΦΕΚ, πρακτικά ΔΣ, κλπ) καθώς και ο,τι άλλο έχει ανάγκη μια σύγχρονη εταιρεία.

Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται: Σύνταξη καταστατικού, προέλεγχος και κατοχύρωση  επωνυμίας στο Εμπορικό Επιμελητήριο, διατυπώσεις δημοσιότητας.

Περιλαμβάνεται επίσης προέλεγχος και κατοχύρωση επωνυμίας

Συμπεριλαμβάνεται και η παράσταση κατά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε)


Διαθέσιμες Επιλογές