• Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό εταιρείας

·        Προκειμένου να διαθέτετε και να προσκομίζετε όπου σας ζητηθεί το καταστατικό της εταιρείας σας, όπως έχει διαμορφωθεί μετά από τυχόν τροποποιήσεις, αναλαμβάνουμε την σύνταξη του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, διαμορφωμένο σε ενιαίο κείμενο και εναρμονισμένο με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις. 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό εταιρείας


Διαθέσιμες Επιλογές